Zpět na hlavní stránku
 
Občasník spolča z Jilemnicka - číslo 1 / 22. února 2003
Jeden pan farář šilhal. Když se na někoho podíval, vypadalo to, že se dívá na toho, kdo stál vedle. Jednou sezdával snoubence.
Podíval se na ženicha a zeptal se: "Táži se vás, berete si dobrovolně..."
"Ano." Odpověděla nevěsta.
Pan farář se na ni podíval a řekl:
"Vás jsem se neptal!"
"My jsme taky nic neříkali," odpověděli vedle stojící ministranti.

Na venkovskou faru přijde tulák a spustí:
"Jsem věřící, prosím si o almužnu."
"Tak alespoň udělej kříž, když jsi věřící," vybídne ho farář.
"Ve jménu Otce i Ducha svatého."
" A kde máš Syna?"
" Tam na dvoře si prohlíží slípky."
 
Vavřineček vydává spolčo z Jilemnicka v omezeném počtu výtisků pro vlastní potřebu. Tento časopis je volně šiřitelný, pouze nás prosím o jeho případném kopírování informujte. -red-
 
str. 1, str. 2, str. 3 >> strana 4 <<  
 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.