Zpět na hlavní stránku
 

Spolčokapela Vavřineček

Představení

Vznik naší "skupiny" má počátky v říjnu 2003. To jsme začali hrát při mši svatých. Od té doby jsme se ale značně rozrostli. Naše největší akce byly doprovázení Vikariátního setkání mládeže v Jablonci nad Jizerou, Oblastního setkání v Jilemnici a Diecézních setkání v Litoměřicích, posléze v Teplicích a v Hradci Králové. Zahráli jsme doposud na čtyřech koncertech, dva se odehrály v Jilemnici, jeden v Dobrušce a jeden ve Dvoře Králové. Některé akce, kterých jsme se zúčastnili i s naším hudebním doprovodem:

 • 12. 2. 2005 - rytmická mše v Jilemnici
 • 28. 5. 2005 - rytmická mše v Semilech
 • 17. 9. 2005 - rytmická mše a křtiny v Jilemnici
 • 15. 10. 2005 - Vikarátní setkání v Jablonci nad Jizerou
 • 12. 11. 2005 - rytmická mše v Semilech
 • 28. 1. 2006 - rytmická mše v Jilemnici
 • 7. 5. 2006 - historicky první koncert Vavřinečku v Jilemnici
 • 17. 9. 2006 - koncert v Dobrušce
 • 30. 9. 2006 - Oblastní setkání v Jilemnici
 • 31. 3. 2007 - Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích
 • 29. 4. 2007 - koncert v Jilemnici již podruhé
 • 6. 5. 2007 - doprovod poutní mše v Loukově
 • 9. 6. 2007 - svatba Tondy a Lenky Vitvarových v Jilemnici
 • 15. 9. 2007 - festival Za zdí ve Vrchlabí
 • 14. 10. 2007 - Diecézní setkání mládeže v Teplicích
 • 15. 3. 2008 - Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
 • 29. 6. 2008 - primice Jendy Barborky v Nové Pace
 • 30. 8. 2008 - festival Za zdí ve Vrchlabí
 • 20. 9. 2008 - svatba Franty a Zdenči Válkových v Nové Pace
 • 9. 11. 2008 - koncert ve Dvoře Králové
 • 4. 4. 2009 - Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
 • 14. 6. 2009 - farní den v Horních Štěpanicích
 • 21. 6. 2009 - doprovod nedělní mše v Jilemnici
 • 27. 6. 2009 - třetí koncert v Jilemnici
 • 14. 8. 2009 - diecézní pouť - Hora Matky Boží u Králík - koncert a doprovod večerní modlitební vigílie
 • 5. 9. 2009 - svatba Hervertových v Horních Štěpanicích
 • 19. 9. 2009 - svatba Baudyšových ve Mříčné
 • 26. 9. 2009 - návštěva biskupa Paula Poneni Kubi C.S.C. z Bangladéše - Jilemnice
 • 4. 10. 2009 - mše svatá s biskupem Kajnekem, biřmování - Mříčná
 • 25. 10. 2009 - koncert Vavřineček, tentokráte v Rychnově nad Kněžnou
 • 27. 3. 2010 - doprovod slavnostní mše svaté při diecézním setkání mládeže v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové
 • 6. 6. 2010 - farní den v Horních Štěpanicích
 • 12. 6. 2010 - doprovod mše ve Vidochově při příležitosti žehnání obecního praporu
 • 13. 6. 2010 - farní den v Lomnici nad Popelkou - doprovod mše a následný koncert
 • 30. 10. 2010 - svatba Katky a Adama Šolcových v Harrachově
 • 17. 4. 2011 - doprovod slavnostní mše svaté při diecézním setkání mládeže v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové
 • 5. 6. 2011 - koncert v Jilemnici
 • 5. 7. 2011 - svatba Káti a Martina Malíkových v Libštátě
 • 1. 10. 2011 - svatba Terky a Marka Bambulových v Nové Pace
 • 8. 10. 2011 - doprovod slavnostní mše svaté s biskupem Janem Vokálem při příležitosti dvojvikariátního setkání mládeže
 • 13. 11. 2011 - doprovod mše svaté v Jilemnici
 • 27. 11. 2011 - doprovod mše svaté na Pecce
 • 31. 3. 2012 - doprovod slavnostní mše svaté při diecézním setkání mládeže v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové
 • 1. 6. 2012 - minikoncert při Noci kostelů v Jilemnici
 • 7. 7. 2012 - svatba Martina a Ivanky Hylmarových ve Mříčné
 • 4. 8. 2012 - svatba Jirky a Marcelky Maťátkových v Semilech
 • 25. 8. 2012 - svatba Ondry a Mařenky Hornigových v Jilemnici
 • 23. 9. 2012 - doprovod nedělní mše svaté v Jilemnici při dvouvikariátním setkání mládeže
 • 24. 5. 2013 - minikoncert při Noci kostelů v Jilemnici
 • 27. 7. 2013 - svatba Petra a Lucie Lukešových v Rychnově nad Kněžnou
 • 3. 8. 2013 - svatba Lukáše a Anežky Málkových v Jilemnici
 • 10. 8. 2013 - svatba Miloše a Andreii Holubcových v Rokytnici nad Jizerou
 • 20. 12. 2013 - rytmická mše svatá v Jilemnici
 • 13. 9. 2014 svatba Pavlíny Tomášové a Petra Halamky ve Mříčné
 • 8. 8. 2015 svatba Zdíšky Lukešové a Emila Doležala v Semilech
 • 22. 8. 2015 svatba Lucky Holcové a Maxima Zalevskeho v Jilemnici

Kromě toho se ještě snažíme alespoň čas od času doprovázet mše svaté v Jilemnici a ve Mříčné. Hráli jsme také při mládežnických mších svatých v Roztokách, Dvoře Králové, ...

Za dobu našeho fungování jsme nacvičili a přezpívali něco kolem 80 písniček. Jsme sice jen amatérská skupina, ale zpívání nás baví a je to jeden z dalších podnětů, jak křesťanské společenství mládeže může společně trávit volný čas.

Alba

Album - Druhý počin (2011)

Druhý počin (2011)

 1. Otče náš (02:20)
 2. Apoštolská (02:21)
 3. Cesta života (03:58)
 4. Tvoje jméno vyznávám (01:50)
 5. Plný rozporů (03:34)
 6. Díky za Tvůj kříž (03:07)
 7. Svatý (01:48)
 8. Hospodin bude nad námi bdít (02:48)
 9. Přijď do našich srdcí (03:09)
 10. Kristus Pán (02:30)
 11. Blíž, Pane, blíž (03:41)
 12. Ať Tě, Hospodine, velebí národy (02:30)
 13. Chválu vzdejte Hospodinu (02:45)
 14. Rájem (02:37)
      Album (38:58)

Toto CD bylo nahráno při slavnostní závěrečné mši Diecézního setkání mládeže v Hradci Králové dne 16. dubna 2011 a koncertu Vavřinečku v Jilemnici 5. června 2011.

Album je k dostání u Ondry Horniga - hornig@gmail.com nebo Péti Lukeše - peta.von.lukes@centrum.cz a 777 576 913. Cena je 90,- Kč.
Ozvěte se a domluvíme se!

Album - Druhý počin (2011) Album - Druhý počin (2011)

První série - 200 ks.


Album - Živě z diecézka (2009)

Živě z diecézka! (2009)

 1. Jeden z nás + Abba otče (05:57)
 2. Kyrie (01:37)
 3. Já vím (03:31)
 4. Kde se křesťané (01:58)
 5. Kyrie eleison (00:47)
 6. Obětování srdce (04:18)
 7. Svatý (00:58)
 8. Beránku Boží (01:22)
 9. Do tmy na svet (03:54)
 10. Hledám vás (Táborská hymna) (03:13)
 11. Vzývám a slavím (02:47)
 12. Slunce Kristovy lásky (01:57)
 13. Jen Ty, Pane můj (03:04)
 14. Ave Maria, Pán buď s Tebou (02:05)
      Bonus
 1. Přijímám (00:51)
 2. Pán dá lidu svému (02:37)
      Album (44:20)

Toto CD bylo nahráno při slavnostní závěrečné mši Diecézního setkání mládeže v Hradci Králové dne 4. dubna 2009. Děkujeme organizátorům, že nás pozvali!

Album - Živě z diecézka (2009) Album - Živě z diecézka (2009)

První série - 120 ks.
Druhá série - 100 ks.
Třetí série - 60 ks.

Děkujeme sponzorům:
Počítače Ing. Petr Louda, Jilemnice
ZAMA s.r.o., Jilemnice.

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.