Zpět na hlavní stránku
 
Občasník spolča z Jilemnicka - číslo 5 / 20. prosince 2003
    Přes prázdniny jsem byl jako novokněz ještě ve Dvoře. Nyní, šest let a tři měsíce, jsem ve Žlebech, 8 km od Čáslavi. Pokud se díváme na počet praktikujících katolíků, náboženská situace zde není moc valná. Hlavními důvody asi jsou velký vliv bývalého režimu, velmi úrodný kraj (někdo to vyjádřil slovy: &qipt;lidé se tu klanějí cukrové řepě, a ne Pánu Bohu"), a samozřejmě dnešní hektický způsob života (pro stálý shon za materiálnem, není čas se zastavit, zamyslet se…). Mám na starosti tři farnosti, dohromady 12 kostelů. Kromě kněžské práce (mše sv., vysluhování svátostí, výuka náboženství, navštěvování starých lidí, rodin, pohřbívání…) se tedy ještě musím starat o opravy a údržbu budov. Naštěstí, v posledních letech, zde máme dobrého vikariátního stavebního technika. I když nejsem pastoračně vytížen jako např. kněz ve velkém městě, přesto si na nedostatek práce stěžovat nemohu, jsem hodně mezi lidmi apod. Opravdu se nenudím, někdy dokonce nestíhám.
4) Jaké byly Tvé první reakce na jmenování vikariátním kaplanem pro mládež a co jsi zatím mohl v této roli s mladými prožít?     První reakce? Asi: "Proč zrovna já?",
ale to trvalo jen chvilku. Díky svým vlastním zkušenostem se společenstvím mládeže tuto svou novou službu (fakticky od poloviny září, "papírově" od prosince) řadím mezi priority. Například jsem s mladými z našeho vikariátu prožil dva večery mladých, naposledy 5.12., kde nás bylo asi 40, a to někteří kvůli mikulášským povinnostem nemohli přijet, dále podzimní diecézko v HK, nebo dvě auta mladých z Poděbradska se svým knězem dokonce přijeli na sobotu do Žlebů (!)... Využil jsem nabídku tzv. studijně formačního kurzu, který pořádá Sekce pro mládež při ČBK, který je pro mne velkým přínosem jak kvalitou přednášek tak možností více poznat a prohloubit vztahy s těmi, kteří pro mládež v církvi u nás pracují. Být kaplanem pro mládež je pro mne velkou radostí. Je to sice časově náročné, ale velmi přínosné. O humor, hry, překvapení i možnosti zajet na hlubinu ve vztahu k Pánu i mezi sebou není nouze. Tak teď jen doufám, že nebudu hned přeložen. Děkuji Ti za rozhovor, přeji hodně Božího požehnání pro Tvou práci. Ať se Ti daří plnit Tobě svěřené úkoly. Pamatujeme na Tebe v modlitbách.
-jlk-
 

Co je nejdůležitějšího na Vánocích?

Kdysi nedávno svolala zvířata sněm.
Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe nametají Vánoce?"
Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda."
Liška se připojila se svou představou: "Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly."
Do řeči se jim vložil medvěd: "Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!"
Slyšet se dala také straka: "Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit."
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: "Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!"
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: "Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek: Copak jsi na to zapomněl?"
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: "A vědí to vůbec lidé?"

(Bruno Ferrero, Vánoční příběhy pro potěchu duše)


str. 1, str. 2, str. 3 >> strana 4 <<  
 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.