Zpět na hlavní stránku
 
Občasník spolča z Jilemnicka - číslo 2 / 12. dubna 2003
Přijmout Ježíše do srdce
   Posláním misií je hlásat evangelium nést lidem lásku, radost a naději.
   Na začátku papežského misijního díla (PMD) byla Marie Poly Žaliko z Lyonu, která začala s modlitbou živého růžence za misie spojenou s měsíční částkou na misie. Papežské misijní dílo bylo vyhlášeno papežem v roce 1926 a patronkou misií se stala Svatá Terezička.
   PMD se dělí na čtyři části podle toho, komu pomáhá:
   První je PMD šíření víry v misijních oblastech. Proto byl ustanoven Světový den modliteb za misie předposlední neděli v říjnu, tzv. misijní neděli, spojenou se sbírkou. Z této sbírky se poskytují běžné příspěvky na základní potřeby biskupů a zvláštní příspěvky na jednotlivé projekty. Při této misijní neděli se vybralo v České republice 16 miliónů korun.
   Dále PMD svatého Petra apoštola pomáhá seminářům, bohoslovcům, noviciátům z celého světa. V 900 seminářích studuje až 80 000 bohoslovců, z nichž je každý rok vysvěceno přibližně 2000. Jeden rok bohoslovce v semináři na misiích stojí 25 000 Kč. Podporují se poslední 4 roky studia, neboť v misiích kněží studují déle než u nás.
   Také PMD jednoty kněží a řeholníků pracuje v osvětě, výchově, šíření misijního ducha v církvi.
   PMD dětí, od jehož založení letos uplyne 160 let, bude 1. 6. 2003 ve Francii slavit Mezinárodní den misií dětí.
   V Čechách pracuje Misijní klubko, které je též určeno pro děti do 14 let. Děti se zavazují, že se budou modlit
každý den alespoň Zdrávas Maria a že 1x za týden ušetří "bonbónek". Nedá si bonbón, a peníze věnuje na misie do kasičky. Pro tento rok byla vyhlášena i soutěž, kdo vyrobí nejhezčí pokladničku.    Pro misijní výchovu dětí existuje program MOST, což znamená Modlitba Oběť Služba Tvořivost.
Autor - P. Jiří Šlégr. Klikněte pro zvětšení.    Naproti tomu Misijní klub je pro dospělé, kteří se zavazují, že se budou modlit a šetřit na "chléb pro chudé".    Misie jsou všude, pán Ježíš přece řekl: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium."
   Proto se modlíme a přispíváme na bohoslovce do zemí, kde bych jich mohlo být víc. Vždyť jsme jedna církev jedno velké tělo Kristovo. Těmito skutky lásky dáváme Bohu najevo, že si uvědomujeme, že jsme všichni děti Boží v jedné Boží církvi a že mu plně důvěřujeme.
   Pro ty, co potřebovali být brzo doma přijel Frantiąek Válek starąí který odvezl větąinu z nás. My, co jsme jeli později, jsme tam zůstali i na večeři a jeątě jsme hráli naąi oblíbenou hru UNO.
Z rozhovoru s P. Ing. Jiřím Šlégrem, ředitelem Národního PMD
str. 1, str. 2 >> strana 3 << str. 4
 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.