Zpět na hlavní stránku
 
Občasník spolča z Jilemnicka - číslo 2 / 12. dubna 2003
Spolčo
- společenství mládeže

   Vážení a milí čtenáři Vašeho našeho občasníku VAVŘINEČEK! Jsme moc rádi, že s Boží pomocí a s věnovaným časem několika z nás, může světlo tohoto krásného světa :o) opět spatřit další číslo, tentokrát VELIKONOČNÍ.
   Zítra (dnes) si budeme v našich kostelech připomínat Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma a tímto "vkročíme" do Svatého týdne. Abychom se snažili tento Svatý týden ještě hlouběji prožít a uvědomit si hloubku a velikost Kristovy nekonečné lásky, kéž nám všem k tomu pomůže přiložená příloha Svatý týden cesta s Kristem. Nebudou chybět "reportáže"; z akcí, které proběhly a kterých jste se i někteří zúčastnili, za což Vám děkujeme, protože jsme moc rádi, když se můžeme setkat jako veliké společenství nejen v kostele. Aby jste měli přehled, v tomto čísle také naleznete akce "spolča". Vyvrcholením celého roku bude primice, zatím jáhna, Zdendy Macha.
-red-

Stalo se ...
Náš kocourek Vavřineček se vrátil z týdenního pobytu...
- str. 2 vlevo -
Síla Vzkříšení
Minulý týden jsem zcela nově pochopil význam pojmu "vzkříšení"...
- str. 2 -
Přijmout Ježíše do srdce
Posláním misií je hlásat evangelium nést lidem lásku, radost a naději...
- str. 3 -
Setkání prezidenta diecézní charity s jilemnickou mládeží

   Dne 29. března navštívil Jilemnici Mons. Josef Suchár z Neratova, prezident diecézní královéhradecké charity. Jedním z bodů jeho návštěvy bylo také setkání s mládeží jilemnické farnosti, které se uskutečnilo na faře. Bylo naplněno nejen modlitbou a zpěvem, ale zejména velmi zajímavou a inspirující přednáškou pátera Suchára o působení a významu charity.
Mons. Josef Suchár    Připomněl, že právě charitní činnost je jedním z důležitých úkolů církve. Lidé v tíživých životních situacích musí cítit v církvi oporu a nacházet v ní pomoc. Okruh pomoci je velmi široký od charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, péči o seniory a nemocné, matky s dětmi, přes pomoc lidem s handicapem až po citlivé doprovázení těžce nemocných a umírajících např. v Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezůstane sám.
   Zaujalo nás i jeho vyprávění o mezinárodní studentské spolupráci v rámci charitních organizací.
   A pak jsme si ještě v milé atmosféře povídali o našem společenství. Mons. J. Suchár byl potěšen, že jilemnická mládež pořádá podobná setkání.
   Proto zveme srdečně i ty, kteří ještě váhají, aby mezi nás také přišli. -ol-
  >> strana 1 << str. 2, str. 3, str. 4
 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.