Zpět na hlavní stránku
 

Diecézní setkání, téměř 800 mladých

Ilustrační foto.
Kaplanové pro mládež předávají Písmo svaté
V sobotu 8. dubna krátce po deváté hodině zaplnilo sál Filharmonie v Hradci Králové téměř 800 mladých lidí. Rozhodli se společně prožít diecézní setkání mládeže. Mezi ně přišli i biskupové Dominik, Karel a Josef. Radostnou atmosféru, která byla v sále cítit, pomohla vytvořit i hudební skupina VeKa.
Již dvě úvodní scénky, které si připravila jedenáctičlenná režijní skupinka, směřovaly a odkazovaly k mottu setkání: "Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku." Dopolední program vyvrcholil katechezí P. Vladislava Brokeše na téma "Plody Božího slova". Jeho zamyšlení doplnila i svědectví. V jednom z nich těžce nemocná Iva Molnárová hovořila o svém nelehkém osudu a o víře v Boha. Neklade si otázku: "Proč právě já?" Ale s ohledem na utrpení mnoha jiných říká: "Proč ne právě já?"
V první části odpoledne mohl každý využít jedné ze 14 tematických skupin, zúčastnit se adorace nebo přijmout svátost smíření.
Tematické skupinky, ve kterých přednášeli a s mladými diskutovali kněží, biskup Dominik a další hosté, se různým způsobem zaměřovaly na Bibli. Kdo neměl chuť diskutovat a chtěl si vyzkoušet svou zručnost, mohl využít tvořivých dílen a vyrobit tak misijní přání či záložku do Bible. Kdo chtěl sportovat, hrál volejbal.
Společný program pokračoval v katedrále křížovou cestou v podání mladých z Jilemnického vikariátu a od tří hodin mší svatou, opět za doprovodu VeKy. Na závěr mše zástupci vikariátů dostali Písmo svaté, aby si ho s mládeží četli a aby v životě bylo světlem pro jejich kroky.

Řadu fotografií najdete také na stránkách www.forbelsky.com

Autor: Ondřej Luštinec, publikováno: 11. 04. 2006

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.