Zpět na hlavní stránku
 

SETKÁNÍ MLADÝCH ZÁSTUPCŮ FARNOSTÍ

V sobotu 4. března jsem se zúčastnila setkání mladých zástupců s farností Královehradecké diecéze. Jedním z hlavních cílů této akce bylo navázání kontaktů a vzájemná spolupráce nejen mezi farnostmi, ale i vikariáty. Dalším cílem bylo ukázat zúčastněným mladým, jakým způsobem sloužit farnosti a podporovat spolupráci mezi farníky.
Celým programem nás provázel páter Tomáš Hoffmann a Zdíška z DCM (Diecézní centrum mládeže). Po představení účastníků po vikariátech, nás úvodním slovem přivítal sám pan biskup Dominik Duka, který nám připomněl, že tento rok je rokem Písma Svatého.
O slova na téma "Život a služba ve farnosti" se postaral P. Karel Moravec, který jako jednu z hlavních myšlenek zmínil větu z Písma "...každý ať má na mysli to, co slouží druhým a ne jen jemu." (Flp 2, 4). Dále říkal, že člověk je povolán k lásce a služba je projevem lásky. Je třeba se učit vytrvale, s trpělivostí a s vynalézavostí hledat své místo při vytváření společenství.
Význam postní doby nám ve svém duchovním slovíčku přiblížil náš vikariátní kaplan pro mládež P. Vítek Horák z Jablonce nad Jizerou.
Pozadu nezůstal i půl roku nový ředitel sekce pro mládež P. Vítek Zatloukal, který si připravil velice inspirující prezentaci na téma "Bible". Nejdříve mluvil o Písmu (zejména o Novém zákoně) jako o poselství víry, naděje a lásky a potom se zaměřil na možné způsoby čtení Písma a také pravidlech jeho čtení, mezi něž patří hlavně porozumění čtenému. Svou přednášku páter Zatloukal shrnul do tří slov: "VEZMI, ČTI A ŽIJ!"
Touto přednáškou také skončil dopolední program a po poledním občerstvení se jednotlivé vikariáty sešly ve skupinkách se svými kaplany. Z našeho Jilemnického vikariátu se nás sešlo 14 včetně kaplana Vítka Horáka. Zástupcem celého našeho vikariátu za mladé byl jmenován Jenda Lukeš. Náš vikariát je sice nejmenší (má pouhých 17 farností), ale zástupců měl nejvíce. V této skupince jsme každý dostal slovo, abychom se mohli vyjádřit o "stavu" naší farnosti. Řešily se otázky spolupráce mezi farníky, spolupráce farníků s duchovním vůdcem farností, práce s dětmi, s mládeží i se staršími lidmi. Dále se nezapomnělo na různé akce a společenství.
Dojednávala se další spolupráce mezi farnostmi a také mezivikariátní setkání, které se bude konat pravděpodobně na konci září v Jilemnici. Cílem tohoto setkání bude podpořit "méně aktivní" sousední vikariáty Jíčín a Trutnov.
Celý program byl zakončen mší svatou v kostele Panny Marie, kterou celebroval biskup Dominik Duka.
...

Autor: Maruška Vacková, publikováno: 08. 03. 2006

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.