Zpět na hlavní stránku
 

Vánoční spolčo v Libštátě

Ilustrační foto.
Vánoční spolčo
Rok rychle utekl a v Libštátě se konalo další vánoční spolčo. Začalo se mší svatou - v kostele sv. Jiří. Jako evangelium se četl Mariin chvalozpěv a mimo jiné jsme se dozvěděli jak účinný je růženec – neboli kulomet na ďábla. Duchovně posilněni jsme seběhli schody od kostela a těšili se na teplý čaj. Moc velkou radost mi udělala hojná účast. Bylo nás téměř 30. Bez problémů jsme zaplnili celý velký pokoj.

Náš milý jáhen z Vysokého Veselí – Jenda, nám zahrál na kytaru. Také Jenda Š. se přidal. Následovala krátká úvodní modlitba a představování, které probíhalo navzájem ve dvojicích. Dozvěděli jsme se často zajímavé informace. Po představování byl čas na zamyšlení nad adventní dobou, jak jsme ji prožívali, co se nám dařilo a co naopak ne. Díky za vzájemné sdílení a naslouchání!

Čas utíkal a nám již vyhládlo. Občerstvili jsme se a vpluly do druhé části večera, kterou tvořila společná hra. Vytvořili se 4 týmy. Následovaly různé úkoly a týmy si vsázely například na člověka, který postaví za daný limit co nejvyšší věž. Aktivity byly rozdílné a všem to šlo výborně. Někteří z nás po dlouhé době v ruce drželi jojo, tancovali mazurku nebo poslepu foukali svíčku. Také sázky byly různorodé a často to bylo jako na houpačce. Po skončení první části následovalo stříhání provázků s citáty z bible. Nejrychlejší tým opět dostal body a v poslední části bylo potřeba jednotlivé části textu dát dohromady a správně seřadit. Jednalo se o Mariin chvalozpěv. Ti co v kostele pozorně poslouchali, měli velkou výhodu.

Po vyhlášení vítězného týmu byl čas pro Ježíška, dárečky a zpívání koled.
Ježíšek nám nadělil krásné dárečky. Vánoční spolčo jsme zakončili společnou modlitbou a slovíčkem.

Díky všem, kteří dorazili. Budu ještě dlouho vzpomínat.

Slovíčko:
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (FLP 4, 4-7)

Autor: M9, publikováno: 02. 01. 2017

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.