Zpět na hlavní stránku
 

Peřimovský táborák ve Mříčné 25.6.2016

Ilustrační foto.
Tradiční akce se tentokrát odehrála v trochu jiném hávu. Navzdory svému názvu - Peřimovský - se totiž táborák celý odehrál ve Mříčné, a to v areálu kostela sv. Kateřiny a místní opravované fary. Celá akce jako vždy začala mší svatou od 18. hodin. Už hodinu přede mší se v kostele sešli muzikanti ke zkoušce rytmické hudby, která mši doprovázela. Před osmnáctou se kostel pěkně zaplnil, takže mše proběhla v živé a radostné atmosféře. Letošním hostem nebyl nikdo menší než biblista a docent z Karlovy univerzity Jaroslav Brož, který také celebroval mši za asistence Jendy Lukeše. Četla se pasáž z Matoušovy osmé kapitoly, kde Ježíš uzdravuje setníkova sluhu, Petrovu tchyni a ještě další nemocné. Text pěkně souzněl s letošním tématem táboráku. Byl jím totiž život blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty, která celý svůj život věnovala právě péči o chudé a nemocné. Její život nám poutavě pan docent Brož přiblížil v po mši navazující besedě. Každý z přítomných se tedy dozvěděl něco nového o této úžasné osobě, která svým darujícím se životem oslavila Pána. Po besedě již následovalo posezení u fary kolem táborového ohně, kde pan doktor Válek se svými pomocníky pro všechny pekl výtečné buřtíky. V pohodové atmosféře volné zábavy byl čas, aby se všichni, a mnozí po dlouhé době, opět pozdravili a povykládali se známými. Večer jsme společně zakončili krátkou adorací opět v kostele. Poděkovali jsme Pánu písněmi, modlitbou a krátkým zamyšlením za krásně a požehnaně strávený večer. Bohu díky za ty dary. Dá-li Pán, na viděnou napřesrok na Peřimovském táboráku ve Mříčné.

Autor: Josef Hák, publikováno: 05. 07. 2016

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.