Zpět na hlavní stránku
 

Dvojvikariátní setkání mládeže na Pecce 2013

Skutečně podzimní víkend mohli prožít mladí z Jilemnického a Jičínského vikariátu na setkání v poklidném městečku Pecka. Už od ranních hodin se na recepci ve škole hlásili jak poctivě předem přihlášení účastníci, tak i ti na poslední chvíli.

Jak naznačovaly plakátky a doslova „zamilovaná“ výzdoba ve škole, na faře i v kostele, celé setkání se konalo ve znamení lásky. „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ znělo motto DVSM. Jak nám připomněl P. Pavel Kalita při dopolední katechezi, toto přikázání je největší, je vyvrcholením evangelií, celého Ježíšova působení mezi lidmi. A my mladí jsme ve věku, kdy odrůstáme dětské lásce, která vyžaduje pozornost a něhu, k té pravé lásce, která se dává druhým k službě, „je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se…nehledá svůj prospěch…raduje se z pravdy…“ (srov. 1. Kor 13,4-7). Stejně jako učedníci, jsme i my ve škole Ježíšovy lásky. A tak nám všem na závěr otec Pavel popřál, aby se nám dařilo v této lásce růst, abychom zůstávali v lásce a tak v nás byla Ježíšova radost a byla plná.

Během dopoledního programu jsme se ještě vydali po stopách dvou poutníků do Ria. Po duchovním nasycení jsme nasytili i své žaludky ve školní jídelně, kam i v sobotu přišly paní kuchařky ochotně uvařit výborný oběd.

Odpoledne mohl každý prožít podle chuti sportem, prohlídkou kostela, muzea či proslulého hradu, příjemnou procházkou ke kostelíčku sv. Máří Magdalény ve Stupné nebo se zabavit na výtvarné skupince. Od pěti hodin jsme slavili mši svatou, kterou skvěle připravila liturgická skupinka. Kvůli neúprosnému podzimnímu dešti si většina z nás vychutnala večeři ve stodole, u které se grilovalo. Celý den jsme zakončili večerem chval v kostele.

Nedělní mší svatou, při které vkládáním rukou Mons. Josefa Kajneka přijalo pečeť darů Ducha Svatého 6 biřmovanců, vyvrcholilo a bylo zakončeno celé setkání.

Celkově na mě setkání zapůsobilo velmi mile, proto děkuji všem, kteří se zúčastnili a samozřejmě přípravnému týmu. Byla to fakt Pecka!

Autor: Pája Šulcová, publikováno: 11. 11. 2013

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.