Zpět na hlavní stránku
 

Historie společenských večerů Vavřineček

Ilustrační foto.
Ondrovo výpočetní středisko už několik let slouží a do poslední chvíle řeší seznamy sponzorů, tiskové materiály a desítky dalších důležitých detailů.
více fotografií
V letošním roce se scházíme na jubilejním 10. společenském večeru Vavřineček. Každý rok se maximálně snažíme, aby se všichni přítomní v tomto velkém společenství cítili co nejpříjemněji.
Jak probíhá taková příprava společenského večera? Vězte, že za ní je obrovský kus práce mnoha lidí, a to zejména té, jejíž výsledky nejsou na první pohled příliš patrné. Datum konání společenského večera se určuje více než rok před vlastní akcí a je plánováno tak, aby se ples nekonal v době postní.
Mozky celé akce jsou švagři Jenda Válek a Ondra Hornig, jejichž nasazení je opravdu hodné obdivu. Několikrát za celý rok se sejde úzký přípravný tým, kde se řeší mj. motto společenského večera, kapela, reklama, plakáty, pozvánky, průběh večera (předtančení, taneční mikrolekce, občerstvení, soutěž, tombola, ...), hosté, vstupenky, výzdoba, vyúčtování atd.
Obvykle v polovině roku, nejpozději na podzim, začínají tanečníci pod vedením Lucky Langové nacvičovat předtančení. Již to samo o sobě je velký počin. Jednak uvážíme-li počet tanečníků, není vůbec jednoduché určit data jednotlivých zkoušek tak, aby to časově vyhovovalo všem. Jednak samotné zkoušky jsou dosti časově, fyzicky i psychicky náročné; přesto se najdou tací, kteří se objevili ve všech deseti předtančních, která Vavřineček nacvičil. Těmito rekordmankami jsou, pokud je mi známo, Lucka Langová a Zdíška Lukešová.
Jelikož je výtěžek společenského večera určen (alespoň symbolicky) na dobročinné účely, snažíme se získávat všechny ceny do tomboly formou sponzorského daru. Tyto ceny se s nasazením mnoha lidí postupně shromažďují u Válků, kde se na jejich řádné evidenci a roztřídění podílí prakticky celá rodina. Za tuto vcelku nevděčnou práci jim patří velký dík. Za zmínku stojí též příprava lístků do tomboly tak, aby vše proběhlo podle loterijního zákona. Důležité je v této souvislosti zejména tzv. "balicí spolčo", které se koná krátce před plesem a na němž je odvedena většina mravenčí práce, totiž sbalení lístků do tomboly do ruliček a odstřižků brček.
Největší kus viditelné práce je pak odveden přímo v den konání celé akce. Od rána spolčo okupuje prostory SD Jilm. Výzdoba sálu a přilehlých prostor je doménou Lucky Holcové. Jednotlivé součásti výzdoby jsou většinou předpřipraveny pilnou prací celé rodiny Holcových, i jim tedy patří velké poděkování. Celý den je nabitý pracovní aktivitou. Je třeba připravit velký sál a přísálí, tombolu, bar s občerstvením, výzdobu stolů, sestavit a vytisknout materiály, které na stolech vidíte. Obvykle se též koná generálka předtančení, zdobí se nástěnky, připravuje se moderace, vylepují se různé nápisy, kontroluje se, zda něco zásadního nechybí.
Po skončení každého plesu je pak nutné celý SD Jilm uklidit, o což se též starají dobrovolníci z řad spolča. Jak vidno, množství práce je opravdu veliké. A celé si ho právě letos můžete vynásobit desetkrát.
V tomto krátkém článku zdaleka nelze postihnout všechny aspekty přípravy společenského večera a už vůbec nelze jmenovitě poděkovat všem, kteří se na jeho organizaci podílejí. Je to navýsost týmová práce. Snažil jsem se zde zmínit několik konkrétních lidí, na nichž celá akce stojí. Poděkování však patří všem, kteří více či méně jakýmkoliv způsobem přidali ruku k společnému dílu. Díky Bohu za vás za všechny!

Autor: Matěj Kraus, publikováno: 27. 01. 2013

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.