Zpět na hlavní stránku
 

Biskupský list- pozvánka na 5. celostátní setkání mládeže (Žďár nad Sázavou, 14. - 19. srpna 2012)

Ilustrační foto.
Milí mladí přátelé,

tento list, který Vám posílám, není žádná oficiální zdravice nebo snad další kázání. Píšu Vám především proto, abych Vás upřímně a od srdce pozval na Celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou, které se uskuteční od úterý 14. do neděle 19. srpna.

Věřím, že toto pozvání přijmete a že se tam společně uvidíme. Mnoho z Vás jsem měl možnost poznat už v sobotu před Květnou nedělí na diecézním setkání v Hradci Králové a mám z toho dodnes velkou radost.

Často se o Vás říká, že jste nadějí církve i společnosti. Neberu to jako frázi bez konkrétního významu. Jsem přesvědčen, že máte mnohé dary, které lidé s přibývajícím věkem ztrácejí. Je to hlavně síla i možnost být radikální a odvážní, aniž byste pohrdali zkušenostmi předchozích generací. Moc bych si přál, aby Vás setkání mládeže v této odvaze utvrdilo. Pokud totiž najdete odvahu stavět svůj život na Kristu a Božím zákoně, spojíte-li se s Pánem Ježíšem a budete usilovat o to, abyste nalezli a realizovali své konkrétní povolání v církvi, budete požehnáním pro své nejbližší a pro celou společnost. Pak už se nikdy nebudete cítit sami nebo nepochopeni. A hodnoty, o kterých sníte a po kterých toužíte, se naplní. Dokonce dostanete daleko více a budete šťastní, i když život ve věrnosti Kristu Vás mnohdy povede proti proudu a trendům doby, která někdy oceňuje materialismus, požitkářství nebo přehnanou touhu po kariéře.
Ve Žďáře nad Sázavou bude možnost zmíněná témata prodiskutovat, popřemýšlet o slovech Evangelia a zakusit Ježíšovu blízkost především ve svátostech, ale také ve společenství Vašich vrstevníků a za přítomnosti kněží a biskupů. Vnímám toto setkání jako příležitost a významnou šanci najít či oživit odvahu a odhodlání svůj život na Kristu postavit a vzájemně se v tom povzbudit. I proto se na tyto dny těším a prosím Vás, abyste přijeli. My, kněží a biskupové, tam pojedeme za Vámi.

Všichni vidíme, a mnozí to sami na sobě zakoušíte, jakému ohrožení je dnes vystavena rodina. Přitom právě ona by měla být základním společenstvím, v němž se žije opravdovou láskou, a která je domovem k předávání života a k výchově dětí. Na setkání mládeže proto zvu také celé rodiny. Přijeďte se svými dětmi (nebo za nimi) v sobotu 18. srpna na Pouť rodin, která bude součástí žďárského setkání mládeže. Svou přítomností můžete povzbudit přítomné dívky a chlapce, aby neměli strach rozhodnout se, že dají lásce mezi mužem a ženou naplnění ve svátosti manželství, a aby byli ochotni přijmout a vychovávat děti. Jen s rodinami postavenými na Kristu můžeme mít také dostatek duchovních povolání.

Závěrem se obracím i na Vás, bratři a sestry všech věkových kategorií, a zvláště na kněze. Podpořte prosím naše mladé v odhodlání zúčastnit se tohoto setkání, a pokud to bude třeba, pomozte jim i materiálně, například prostřednictvím veřejné sbírky Magnetka na Žďár. Hlavně se však už dnes všichni sjednoťme v modlitbě, aby Pán Bůh tomuto setkání požehnal a mladým lidem pomohl zamilovat si Krista a najít v Něm inspiraci i potřebnou odvahu k plnému křesťanskému životu. Pak se naše setkání může stát svědectvím i pro ostatní mladé, kteří Boha neznají.
Milí mladí lidé, těším se na srpnové setkání s Vámi a svěřuji Vás pod ochranu Matky Boží.


Váš biskup X Jan

Autor: Mons. Jan Vokál, publikováno: 04. 05. 2012

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.