Zpět na hlavní stránku
 

Spolčo v Peřimově - 10. 4. 2010

Co mi to včera Péťa po tenise povídal? Pátral jsem v paměti po příjezdu ze zápasu. Aha, zval mě na spolčo, které bude mít na starosti. Únava ze zápasu byla ihned tatam a tak jsem se mohl vydat do Peřimova na velkostatek Jendy Válka, kde se ona super akce měla uskutečnit. I přesto, že jsem dorazil cca s 30 minutovým zpožděním, o nic podstatného jsem nepřišel, protože spolčáci a špolčačky :) se teprve pomalu dostávali do varu. Zahájili jsme tradičně písničkou a úvodní modlitbou, při které se rozjelo kolečko, kde každý dostal možnost podělit se s ostatními o nějakou radost či starost, kterou v poslední době zažil. Po kolečku následoval hlavní bod tohoto spolča a sice povídání na téma Křesťan a politika. Slova se ujal host Jirka Šimon, který pracuje jako vedoucí analyticko-právního oddělení v ústřední kanceláři KDU-ČSL. Bylo to opravdu zajímavé téma, při kterém nám bylo nastíněno dění v politice jinak než skrze media. Po témátku se už rozjel volný ´´pokec´´ u jídla, po němž následovala zajímavá hra. Spočívala v tom, že si každý na papír obkreslil ruku a poté do jednotlivých prstů zapisoval údaje typu: můj neoblíbenější kněz, kdo se první ze spolča ožení nebo vdá, kdo má po Jendovi převzít funkci lídra spolča apod. Po sepsání všech údajů se všechny papíry zamíchaly a každý si jeden vylosoval a zkoušel uhodnout podle indicií, kdo tento papír vyplňoval. Při odhalování jsme si užili celkem dost srandy. Zvláště když byl někdo přesvědčen, že určitě ví autora a pak se ukázalo, že to onen nepsal :-D. Po skončení hry už následovalo slovíčko Péti Lukše, na které navázala závěrečná modlitba, která byla tentokrát opravdu dost silná a krásná. Po modlitbě jsme se všichni rozloučili a vyrazili opět do svých domovů.
Na konec bych chtěl poděkovat hlavně Péťovi, který pro nás toto parádní spolčo připravil, všem, kteří přinesli nějaké to jídlo a hlavně Pánu Bohu, protože kde bychom bez něj byli?...

Autor: Filip Kužel, publikováno: 11. 04. 2010

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.