Zpět na hlavní stránku
 

Jak je to s novým biskupem?

Ilustrační foto.
Nový pražský arcibiskup
Změny na biskupských postech vždy patřily mezi ostře sledované události církevního života a nejinak je tomu i v dnešní době. Spekulace ohledně nástupce kardinála Miloslava Vlka v čele pražské arcidiecéze zaměstnávaly média po řadu měsíců. Rozluštění této hádanky pak přišlo poměrně nečekaně o druhém únorovém víkendu. Dlouhým čekáním ukolébaná pozornost novinářů byla den před oznámením jména nového pražského arcibiskupa náhle probuzena nenápadnou zprávou ČTK, že prezident republiky přijal apoštolského nuncia. Události dostaly rychlý spád a titulní listy sobotních vydání celostátních deníků vesměs přinášely jméno nového pražského arcibiskupa – Dominika Duky, OP. Do pozadí ustoupila jiná a pro královéhradecké diecezány možná důležitější věc. Kdo bude povolán k vedení zdejší diecéze?

Protože noví biskupové nenastupují do svých úřadů každý den, neuškodí zrekapitulovat další vývoj, který lze očekávat.

Jmenování biskupů se v současné době řídí podle norem shrnutých v Kodexu kanonického práva. Jsou jimi stanovena přesná pravidla pro postup během období uvolnění úřadu diecézního biskupa tzv. „sedisvakanci“. To nastává až po převzetí nového úřadu, kam byl biskup přeložen. V našem konkrétním případě to znamená, že Mons. Dominik Duka, OP zůstává až do převzetí úřadu pražského arcibiskupa diecézním biskupem v Hradci Králové s pravomocí administrátora diecéze. Datum převzetí stolce svatého Vojtěcha bylo stanoveno na 10. dubna 2010. Stane se tak během mše svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se začátkem v 10.00 hodin. Mons. Dominik Duka, OP do té doby delegoval pravomoc zastupovat administrátora diecéze na Mons. Tomáše Holuba.

Jakmile nastane stav sedisvakance, vedení diecéze se ujímá pomocný (světící) biskup. Ten musí bezprostředně svolat sbor poradců (konzultorů), aby zvolili nového administrátora diecéze. Časově je tento krok omezen lhůtou osmi dnů. Po svém zvolení se nový administrátor diecéze ujme funkce do doby, než bude jmenován a také do úřadu uveden nový sídelní biskup. Jak již název sbor poradců napovídá, je jeho úkolem být poradním orgánem biskupa. Ten ho jmenuje ze členů kněžské rady na dobu pěti let. Poslední obměna sboru konzultorů proběhla v naší diecézi v květnu loňského roku. Význam sboru vystupuje do popředí právě v obdobích uvolnění biskupského stolce. Společně s kancléřem kurie zajišťují kontinuitu chodu diecéze.

Proces volby nového biskupa pak probíhá následovně. Každé dva až tři roky připravují církevní provincie seznam kandidátů biskupského svěcení. Kromě toho může každý biskup navrhovat papežskému nunciovi jména dalších vhodných kandidátů na biskupskou funkci. Okruh kandidátů se rozšiřuje rovněž o návrhy nunciem oslovených osob. Z nich budou vybrána tři jména, která ještě projdou připomínkami kněží a laiků. Následně se tento návrh odešle do Vatikánu Státnímu sekretariátu a Kongregaci pro biskupy, kde bude dále konzultován. Návrhy jsou potom podány Svatému otci, který rozhodne. Pokud oslovený kandidát funkci přijme, dohodne se termín oznámení jeho jmenování.

Nebylo by dobré vidět v celém procesu pouze technickou stránku, ale také jeho duchovní rovinu. I proto arcibiskup Dominik Duka, OP prosí o modlitby za sílu a dary Ducha Svatého pro své nové poslání a také vyzývá k modlitbám za svého nástupce ve službě diecézního biskupa v Hradci Králové. Kněžím doporučuje při vhodných příležitostech používat ke slavení eucharistie formulář Českého misálu „Za dobrou volbu papeže nebo biskupa“ a mše svaté sloužit také na tento úmysl. Do farností byly také počátkem března distribuovány letáčky s modlitbou za nového královéhradeckého biskupa.

Luděk Bárta, IKD 4/2010

http://www.diecezehk.cz/pastorace/informacni-centrum/casopis-ikd

Autor: Luděk Bárta, publikováno: 06. 04. 2010

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.