Zpět na hlavní stránku
 

Spolčo ve Staré Pace - 29. 1. 2010

Mráz, 30 cm čerstvě napadlého sněhu, daleká cesta až do Staré Paky…nic z toho neodradilo 25 spolčáků, aby dorazilo na spolčo ke Kuželům. Zahájení proběhlo v kostele sv. Vavřince ve Staré Pace (co víc si může člen společenství mládeže Vavřineček přát :o). Poté jsme se přesunuli k Filipům (dle slov Mons. Karla Exnera, emeritního probošta katedrální kapituly). Mons. Karel Exner byl onoho večera i naším hlavním hostem. Pověděl nám něco více na téma víra. Hovořil například o vědě, kde zmínil jména jako Pascal, Volt, Ampér,…všichni to byli věřící lidé. Hovořil o dokonalosti lidského stvoření. Je možné, aby nějaký inženýr (možno i vynikající ve svém oboru) stvořil stroj, který by tloukl neustále, bez přestání, ve dne v noci? Lidské srdce je živým důkazem tohoto stroje. Dokázal by to snad někdo jiný než Všemohoucí Stvořitel - Bůh? Po témátku, které bylo v druhé části doplněno četbou z Katechismu katolické církve, následovala tradiční pauza na jídlo a popovídání si s druhými lidmi. Tentokrát však byla tato přestávka netradiční, protože jsme tento čas využili také k motání lístků do tomboly. Všichni jsme si náhle připadali o něco chytřejší. Kromě lístků na kterých bylo napsáno, že získáváte výhru číslo 25, jsme se mohli také dovědět, že slon je jediný savec, který neumí skákat, nebo že je lepší se smát než se mračit, protože k úsměvu nám stačí zapojit méně svalů. Po „motací“ přestávce jsme si zahráli hru, vyslechli si slovíčko od teologa Marka Váchy z knihy Místo, na němž stojíš, je posvátná země v interpretaci jednoho ze tří přítomných Martinů. A jak už to tak bývá, závěr každého spolča patří modlitbě. V této části jsme si přečetli evangelium, které bude čteno v neděli. Ve chvíli zamyšlení nad textem mohl každý říct slovo či část věty, která ho v daném evangeliu zaujala. Následovaly díky a prosby, vzájemné požehnání, rozloučení se a cesta domů.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří byli přítomni a tak pomohli vytvořit úžasné společenství s Kristem uprostřed. Hned po Bohu patří v tuto chvíli největší díky Filipovi, jakožto hlavnímu organizátorovi spolča a celé rodině Kuželovým, že do svého domu vpustila 25 vymrzlých lidí. Kéž jim to Pán Bůh odplatí!

Autor: Ivča Lukšová, publikováno: 30. 01. 2010

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.