Zpět na hlavní stránku
 

Diecézní pouť na Hoře Matky Boží u Králík

Ilustrační foto.
Jirka..vůdce pouti:o)
Nastal den 12. srpna 2009 a několik mladých z jilemnického vikariátu vyrazili vlakem
na náchodské nádraží. Zde jsme se setkali se zástupci náchodského a trutnovského vikariátu
a společně započali své pěší putování do Králík.

Okolo 9. hodiny jsme vyrazili směr Vesmír (Diecézní centrum života mládeže v Deštném v Orlických horách). V předpovědi počasí jsme se moc nevyznali. Bude – nebude pršet? Zmokneme – nezmokneme? Nakonec opravdu nepršelo a počasí nám přálo. Tento
i následující dny jsme zahájili meditací a Slovem na den. Cestou nás posilovala modlitba růžence a modlitba korunky Božího milosrdenství se sestrou Doubravkou a sestrou Pavlou
ze Dvora Králové. Na Vesmír jsme připutovali v 18 hodin a za sebou jsme měli cca 26 km. „Vesmírný tým“ nás přivítal a pozval na večeři. Den jsme společně ukončili modlitbou nešpor a šli jsme načerpat sílu spánkem na druhý den.

Ráno 13. srpna nás přijel navštívit kaplan pro mládež vikariátu Jilemnice P. Paclík a společně jsme v kostele sv. Matouše slavili mši svatou. V 10 hodin jsme se vydali na další cestu směrem do Rokytnice v Orlických horách. Tento den jsme ušli cca 27 km. Večer ještě byla v místním kostele adorace a svátostné požehnání. Přespávali jsme v základní škole v Rokytnici.

Den 14. srpna jsme zahájili ranní mši svatou v 5.45 hodin v rokytnickém kostele. Poté jsme se ve školní jídelně nasnídali a v 7.30 vyrazili na cestu, na kterou nám ještě pan farář požehnal. Cesta rychle utíkala, zpívali jsme mariánské písně, modlili se, hráli hry a vše jsme prožívali v radosti. Před 16. hodinou jsme dorazili na Horu Matky Boží. Utábořili se a Vavřineček šel zkoušet na koncert, který byl v 19 hodin v kostele. Ve 21.30 byl v kostele se všemi mladými, kteří dorazili z celé královehradecké diecéze, slaven večerní program - modlitební vigílie s modlitbou večerních chval, která vyvrcholila adorací se svátostným požehnáním.

Ráno 15. srpna v 9 hodin se začalo v kostele ranními chválami a v 10 hodin byla se všemi poutníky slavena mše svatá, kterou celebroval Mons. Dominik Duka, OP. Po mši svaté byla možnost se zúčastnit různých přednášek. Čas pouti utekl jak voda a odpoledne už jsme se loučili a odjížděli do svých domovů.

Na závěr chci poděkovat Jirkovi Lukešovi, který připravil a zorganizoval trasu pěší pouti. Díky!!!

„Díky Bohu, který je stále s námi, vede nás a žehná nám. Díky Panně Marii, která se za nás neustále přimlouvá!“

Autor: Lída Nosková, publikováno: 26. 08. 2009

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.