Zpět na hlavní stránku
 

Setkání mládeže ActIv8

Ilustrační foto.

více fotografií
Na šest tisíc mladých lidí dorazilo ve dnech 17. – 20. 7. 2008 na setkání české, slovenské i polské mládeže ActIv8 na Velehrad. Toto setkání probíhalo souběžně s Celosvětovými dny mládeže v Sydney. Hnací silou byl citát z Písma: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.“ (Sk 1,8). Název ActIv8 je anglická zkratka pro umístění citátu v Písmu, ale vybízí také k odvaze žít aktivní křesťanství, rozhýbat se. A to se myslím všem organizátorům a hlavně Pánu Bohu opravdu povedlo, protože všichni si z tohoto setkání odnášíme velkou pomoc a sílu Ducha svatého, novou energii a odvahu evangelizovat a hlavně velmi silné osobní zážitky ze společenství s vrstevníky a s Bohem.
A co že pro nás organizátoři připravili?
Bohoslužby, křížové cesty, katecheze, adorace, poradny, sporty či workshopy a mnoho dalšího.
Heslo setkání „rozhýbej se“ si k srdci vzal SHOWTEAM v čele s jedním chlapíkem ze Slovenska, který nás dokázal nejen rozhýbat, ale také rozesmát skvělými pohybovačkami! Pozadu nezůstávala ani česko-slovenská moderátorská dvojice, před kterou opravdu smekám klobouk. Maskotem setkání se stal klokan jako připomínka setkání v Austrálii. Během celého setkání nás svými písničkami provázela schola sestavená z šikovných lidiček ze všech koutů Česka i Slovenska. Jak řekl P. Vítek Zatloukal: „Muzika je komunikační prostředek církve s mládeží.“ Protože hudbou můžeme Boha chválit, modlit se, jásat, prostřednictvím hudby se mladí lidé snáze setkávají s Bohem. Postupně si snad skoro každý zakoupil tričko s logem ActIv8 a hesly Receive the power (Přijmi sílu.) a Fired up! (Zapal nás!).
Mě osobně velmi oslovila přítomnost našich i slovenských biskupů, jejich vstřícnost, radost, humor, přátelství a podpora nás mladých lidí. Jejich promluvy a katecheze nebyly výčtem teologických pouček, ale opravdovými dialogy s námi o problémech, se kterými se potýkáme. Dodali nám novou odvahu jít do dnešního světa, evangelizovat, bojovat sami se sebou a hlavně být s Ježíšem.
Pátek odpoledne byl ve znamení křížových cest a katechezí na téma služba, cesta životem, uzdravení, povolání nebo evangelizace. Zúčastnila jsem se křížové cesty povolání, která byla zaměřena jednotlivými citáty na odevzdání se Bohu, podle vzoru Panny Marie přijmutí Božího plánu a nalezení síly a odhodlání sloužit tam, kam mě Pán Bůh posílá. Večer probíhal benefiční koncert na pomoc chudým lidem na Ukrajině. Vystoupila slovenská kapela Treti deň a následně americká skupina SONICFLOOd. Svými písněmi dokázali rozproudit celé publikum, ale také přivést k hluboké modlitbě chval a díků a svými svědectvími se dotknout srdce každého člověka.
V sobotu jsme se mohli účastnit řeckokatolické bohoslužby a zbytek dopoledne jsme se seznamovali se světovými dny mládeže a s jednotlivými poselstvími a myšlenkami Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Odpoledne bylo věnováno workshopům na ožehavá témata (např. antikoncepce, okultismus, chození s nevěřícím, závislosti, jak si obhájit víru, odpuštění, dospívání, rizika moderní komunikace atd.). Pro mě jasnou volbou se stala přednáška Tomáše Řeháka „sex, aids, vztahy“, na které nám vyprávěl desítky smutných a tragických příběhů mladých lidí nakažených aids, ale také veselé historky o chození a zamilovanosti. Vše přímo a jasně, že na to bazilika dlouho nezapomene:-).
Jednotlivé dny se nesly v duchu určité události kolem seslání Ducha svatého o Letnicích. Sobotní vigilie byla vrcholem. Duch svatý sestoupil také do našich srdcí. Společně jsme vyslechli čtení v jazycích Bible, promluvy a svědectví o Božím působení. Jedním z nejsilnějších okamžiků bylo svědectví ženy, která při autonehodě ztratila obě své děti zapálené pro evangelizaci. Vyprávěla nám svůj těžký boj s Bohem, pokus o sebevraždu a nakonec smíření a nalezení nové síly k modlitbě a naplnění svého života prostřednictvím evangelizace a práce s mládeží. Jak sama řekla, už nemá jen dvě děti, ale spoustu duchovních dětí, i nás zde na Velehradě, za což jsme ji odměnili bouřlivým a dlouhotrvajícím potleskem. Zpěvem jsme chválili Boha, modlili se za svého souseda a jako symbol Ducha svatého každý v rukou držel zapálenou svíčku. Následovalo mnoho příležitostí k osobní adoraci a od 02:00 byl přímý přenos slavnostní bohoslužby ze Sydney. Kolem čtvrté hodiny ranní jsme i my prožili závěrečnou mši svatou. Na konci jsme každý obdrželi malou klíčenku s mottem celého setkání a osobní rozeslání od kněží a biskupů. Po mši nás pořadatelé překvapili vynikajícími buchtami:-). Poté se už všichni začali rozjíždět domů. Pro organizátory však ještě nastal náročný den balení a uklízení. Byla jsem moc ráda, že jsem také mohla přiložit ruku k dílu.
Všem zúčastněným přeji, aby načerpanou sílu a moc Ducha svatého dokázali plodně využít, předávat ostatním a nepřestávali chválit Boha za tyto dny.

Autor: Mařenka, publikováno: 25. 07. 2008

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.