Zpět na hlavní stránku
 

Parlamentní simulace v Bedřichově

Ilustrační foto.

více fotografií
Ve dnech 6. - 8. června v Bedřichově, malé, klidné vesničce ukryté v horách nedaleko Liberce, proběhla akce, která měla přiblížit mladým lidem zajímajícím se o politické dění dění v parlamentu (měla přiblížit…dění…v parlamentu, chápete?:-) Jednalo se totiž o simulaci fungování parlamentních mechanismů a politického systému, a také napodobování jednání ve sněmovně a na politické scéně vůbec. Z našeho okolí byli vysláni poslanci Lukeš Petr, Vagenknecht Pavel, Zahrádka Jan, Kraus Šimon.
Akce byla pořádána německou organizací Konrad Adenauer Stiftung a zúčastnily se jí tři organizace sdružující mladé lidi s vesměs pravicovou politickou orientací: Mladí konzervativci a nějaká „platforma“ (z jejíhož jména si čtyři již zmínění poslanci dělali tak dlouho legraci, až mi z něho uvízlo v paměti pouze to slovo „platforma“:-). Jako třetí a nejsilněji zastoupený subjekt se tohoto víkendového podniku zúčastnili Mladí křesťanští demokraté, nám asi nejbližší sdružení takovéhoto charakteru. Nicméně simulační hra na příslušnost k té či oné organizaci nebrala vůbec ohled a tak třeba poslanec Kraus byl horlivým zastáncem kouření v restauracích, poslanec a předseda politické frakce bílých MgA. Štěpán Pospíšil dokonce vehementně propagoval kouření marihuany atd.
Ačkoliv během víkendu jsme si užili myslím hodně legrace, akce nakonec (ač se již naši čtyři poslanci nedělního zasedání neúčastnili, a tak nemůžou posoudit míru zdárnosti jejího konce) podle mě splnila i svůj účel a dopadla velmi dobře. Přestože jsem sám měl možnost poznat několik velmi zajímavých lidí, párkrát jsem si také uvědomil, jak je obtížné v tom víru politických jednání a hledání kompromisů zastávat pevně morální zásady, ze kterých křesťan ustupovat nesmí. Chtěl bych tak závěrem moc poděkovat všem těm, kdo nepodléhají všeobecně rozšířenému názoru, že politika je bláto, do kterého se nemáme míchat, ale kteří si uvědomují, že je to také především veliká možnost sloužit druhým. Jako ve všem na světě, tak v politice obzvlášť platí pravidlo, že zlo vleze jen tam, kam se dobro bojí.

Autor: Šimon K., publikováno: 21. 06. 2008

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.