Zpět na hlavní stránku
 

Vikariátní setkání mládeže ve Studenci 28.-29.9.2007

Ilustrační foto.
Největší persony jilemnického vikariátu. Co se mládeže týče.
více fotografií
Ve čtvrtek večer, před svátkem sv. Václava, se začalo něco podivného dít před studeneckou školou. Bylo již pusté šero a zdálky jsem spatřila mnoho stínů. Co to asi bylo za tajemné postavy zahalené do tmy? Déšť mě zahnal až pod střechu školy a tam jsem mohla lépe pozorovat, co se tam odehrávalo...

Přípravy právě vrcholily. Z potu a dřiny lidské práce a s Boží pomocí mělo zítra začít ,,vikariátní setkání mládeže z jilemnicka“. Hlavním mottem bylo: ,,Proste a bude vám dáno“. Celý program se tedy týkal modlitby.
Již ve čtvrtek večer dorazili první nedočkavci, pro které byl připraven film a s ním spojená diskuze.
Počasí nám po následující dva dny moc nepřálo. Pršelo, pršelo a pršelo. Ale to vůbec neodradilo těch osmdesát tři lidí, kterých se setkání zúčastnilo. A tak jsme museli zrušit lákavou procházku do Lhoty s procesím...a dechovkou :)), ale také veškeré venkovní hry. Náhradní program však nebyl vůbec špatný. Vyslechli jsme zajímavé svědectví řeholní sestry Anežky, diskutovali v malých skupinkách o modlitbě, dokonce jsme měli možnost vyposlechnout vědecko filosofickou přednášku PhDr.Cardála o významu modlitby, či témátko od P.Marka Miškovského, jak jinak než na téma modlitba :). Celý program zaštiťoval nejenom svým slovem místní pan farář Paclík a na svá bedra za mládež vzala odpovědnost Pavlína Jiranová. Po celou akci jsme byli doprovázeni hudební skupinou ,,Stopdepress“, kteří uspořádali na páteční večer rockový koncert pro veřejnost.
Aby se toto setkání mohlo uskutečnit, spousta lidí jistě obětovala nejednu hodinku, den svého času. Ač byla pomoc sebenepatrnější i ta pomohla utvořit krásné dílo. Všem moc děkuji za toto setkání, které se nám stalo posilou do dalších dnů. Příští rok v Lomnici opět na viděnou! :)

Autor: Janča Dubová, publikováno: 14. 10. 2007

 
Správce stránek František Válek. Hostujeme u SHOSTING. Chcete-li, přihlašte se.